Bukpalpation ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vid 3:e veckan känns fosterblåsorna runda ca 15 mm i diameter Vid 4:e veckan är de mer ovala och ca 25 mm, i diameter Vid 5:e veckan är de tydligt ovala och börjar att flyta ihop. De är ca 30– 35 mm, i diameter Ultraljud kan göras från 25 – 30 dagars dräktighet och fram till valpningen. Röntgen kan göras från ca 42 dagars dräktighet

Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.

Fostrets utveckling ~~~~~~~~~~~~~~~~ Det befruktade ägget passerar genom äggledaren inom loppet av 2-4 dagar och når livmoderhornet 4-5 dagar efter parningen, 10 dagar senare gror det fast i livmoderslemhinnan. 13:e dygnet Kroppen börjar formas. 14:e dygnet Synpigmentet och öronformationen bildas. Nervsystemet börjar skapas. 15:e dygnet Tre hjärndelar skapas. 17:e dygnet Den fjärde hjärndelen och öronlappen skapas. 18:e dygnet Frambensutskotten och luktsinnet börjar skapas. 19:e dygnet Bakbensutskotten börjar skapas. 20:e dygnet Huvudet rör vid hjärtanlaget, noshålan, huvudplattan. 21:a dygnet Muskler skapas, ögonen är välformade och pigmenterade. 22:a dygnet Bröst upphöjt, frambenshandplattan börjar skapas. 24:e dygnet Frambensfingrarna separeras gradvis, taktila hår bildas, läppfolliklar och urbröstet anlagt. Ögonlocket. 26:e dygnet Bakbenstårna separeras. 27:e dygnet Alla tår är separerade. Tungan är synlig. Hårsäckarna är anlagda på kroppen. 28:e dygnet Ögonlocken börjar att stängas. Klorna bildas. 30:e dygnet Ögonlocken nästan färdig stängda. 31:a dygnet Ögonlocken sammansmälta. 32:a dygnet Gommen sluten. 37:e dygnet Känselhår finns på huvudet. 46:e dygnet Finhåret dyker upp på kroppen, nosen börjar att pigmenteras, klorna härdar i spetsarna. 50:e dygnet Finhåret täcker kroppen. Klorna är vita, hårda och färdigutvecklade. Huden pigmenterad. 60-63:e dygnet Födsel

Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.